<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- reklama górna -->
<ins class="adsbygoogle"
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-7633577896878816"
data-ad-slot="5060250882"
data-ad-format="auto"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Przyjmowanie do publikacji ogłoszeń przez Portal ogłoszeń internetowych Rzeszowiak (w treści Regulaminu zwanego Portalem) odbywa się w oparciu o niniejszy Regulamin

 

 1. Ogłoszenia zamieszczane na Portalu powinny być napisane poprawnie, zgodnie z zasadami pisowni języka polskiego, ogłoszenia w językach obcych mogą być zamieszczone jedynie wraz z załączonym tłumaczeniem na język polski.
 2. W razie stwierdzenia, iż wybrana przez Ogłoszeniodawcę kategoria jest niezgodna z treścią ogłoszenia, Portal zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmiany kategorii.
 3. W przypadku zamieszczenia ogłoszenia, którego treść jest niedozwolona ze względu na obowiązujące przepisy prawa oraz n-etykietę, Portal odmówi opublikowania takiego ogłoszenia, o czym poinformuje Ogłoszeniodawcę.
 4. Portal zastrzega sobie możliwość odmowy publikacji ogłoszenia, które narusza niniejszy regulamin.
 5. Portal nie pośredniczy w transakcjach dokonywanych pomiędzy stronami skojarzonymi przez ogłoszenia opublikowane przez Portal i nie bierze w nich żadnego udziału.
 6. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

- wiarygodność i treść zamieszczanych ogłoszeń,

- wiarygodność stron skojarzonych przez ogłoszenia opublikowane przez Portal,

- szkody powstałe w wyniku dokonania transakcji pomiędzy stronami skojarzonymi przez ogłoszenia opublikowane przez Portal,

jak również nie angażuje się w żadne spory pomiędzy stronami skojarzonymi przez ogłoszenia opublikowane przez Portal.

 1. Za publikację ogłoszeń zwykłych Portal nie pobiera żadnych opłat, za ogłoszenia wyróżnione i promowane oraz reklamy pobiera opłaty zgodne z zamieszczonym cennikiem. 
 2. Wszystkie dane osobowe podawane przez Ogłoszeniodawców są wykorzystywane dla potrzeb realizacji zamówienia i są udostępniane jedynie w zakresie wyraźnie określonym przez Ogłoszeniodawcę (jako kontakt w treści publikowanego ogłoszenia), na co Ogłoszeniodawca niniejszym wyraża zgodę.
 3. Ogłoszeniodawcy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 20.08.1997.(Dz.U. Nr101 poz.926 z 2002roku).
 4. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i cennika bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników i Ogłoszeniodawców – aktualna wersja regulaminu i cennika jest dostępna na stronie internetowej Portalu w zakładce „Regulamin” i "Cennik" serwisu.
 5. Zamieszczenie ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę na Portalu Rzeszowiak jest jednoznaczne z tym, iż Ogłoszeniodawca w pełni akceptuje  niniejszy regulamin we wszystkich jego punktach.
 6. Opublikowane w Serwisie Rzeszowiak ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 

<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<!-- reklama dolna -->
<ins class="adsbygoogle"
style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-7633577896878816"
data-ad-slot="6676584887"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>